Carotischirurgie

  • Hart en vaten > 10.3 Carotischirurgie > 10.3.1 Kwaliteitsindicator Tijd tot carotisendarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct.
  • Hart en vaten > 10.3 Carotischirurgie > 10.3.2 Kwaliteitsindicator Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotisendarteriëctomie.

Het verschil tussen doorverwezen patiënten met een TIA/herseninfarct en ‘eigen’ patiënten die in één instelling zijn behandeld, is veel kleiner geworden.

Heeft een patiënt een herseninfarct of een bloedvatafsluiting van het netvlies van het oog gekregen in de afgelopen 6 maanden, dan kan de oorzaak van deze afsluiting te vinden zijn in de grote halsslagaders. 

Als door een vernauwing de halsslagaders voor meer dan 70 procent afgesloten zijn, noemen we dit een ‘symptomatische’ afsluiting. Deze afsluiting gaf immers al symptomen, namelijk een herseninfarct of een bloedvatafsluiting van het netvlies. Dit is een reden voor een behandeling.

Het moment waarop een halsslagaderoperatie wordt uitgevoerd is belangrijk om een nieuw herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies te voorkomen.

Er zijn twee kwaliteitsindicatoren:

  1. Tijd tot carotis-endarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct. 
  2. Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotis-endarteriëctomie.

De kwaliteitsindicatoren Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct en Percentages complicaties zijn gebaseerd op de richtlijn Behandelinterval na TIA of herseninfarct onder regie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Tijd tot carotis-endarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Het doel van deze kwaliteitsindicator is de tijd te verkorten tussen de symptomen van een vernauwing van de halsslagader en de operatie. Dit vermindert de kans op complicaties.

De verwijzing uit een ander ziekenhuis is de belangrijkste reden voor een te lange tijd tussen klacht en operatie. Daarom is de kwaliteitsindicator in 2 delen gesplitst: 

  • Patiënten bij wie de diagnostiek en de behandeling geheel in het eigen ziekenhuis is uitgevoerd; 
  • Patiënten die uit een ander ziekenhuis zijn doorverwezen voor operatie. 

Resultaten over 2020

Het gemiddelde percentage patiënten met een interval langer dan 2 weken (14 dagen) tussen het moment van presentatie bij de neuroloog/oogarts wegens een TIA of niet-invaliderend herseninfarct en de carotis-endarteriëctomie is 16,2% ± 9,3%. 

Voor patiënten verwezen door een neuroloog/oogarts in het eigen ziekenhuis is dit percentage 15,7% ± 9,8% en voor patiënten verwezen door een neuroloog/oogarts in het verwijzende ziekenhuis is dit percentage 18,2% ± 18,8%. 

Waar letten wij als inspectie op?

Tijdigheid van een preventieve operatie: als een patiënt een TIA krijgt door een afwijking in de halsslagader (carotis), dan moet hij binnen een bepaald tijdsinterval worden geopereerd.

Patiënten die zijn doorverwezen, zijn in het verleden vaker verlaat geopereerd dan patiënten die de hele behandeling in een ziekenhuis kregen. Daarom worden deze twee groepen apart bekeken. 

Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotis-endarteriëctomie

Heeft een patiënt een herseninfarct (een bloedstolsel dat een bloedvat in de hersenen afsluit) of een bloedvatafsluiting van het netvlies van het oog gekregen in de afgelopen zes maanden, dan kan de oorzaak van deze afsluiting te vinden zijn in de grote halsslagaders.

Verwijzing uit een ander ziekenhuis is de belangrijkste reden voor te lange tijd tussen klacht en operatie.

Het moment waarop een halsslagaderoperatie wordt uitgevoerd is belangrijk om een nieuw herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies te voorkomen. Een operatie van de halsslagader blijkt het meest effectief te zijn wanneer deze wordt uitgevoerd binnen 14 dagen na het ontstaan van het herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies (nadat de acute klachten zijn gestabiliseerd).

Het doel van deze kwaliteitsindicator is vermindering van het complicatierisico na een halsslagaderoperatie.

Resultaten over 2020

Het percentage patiënten dat een carotis-endarteriëctomie ondergaat vanwege een symptomatische carotisstenose en dat binnen 30 dagen hierna een herseninfarct of hersenbloeding doormaakt of overlijdt is verbeterd van 3,7% in 2016 naar 2,4% in 2020. Dit percentage is de laatste 3 jaren min of meer stabiel.

Waar letten wij als inspectie op?

Een carotisstenose is symptomatisch bij een doorgemaakte cerebrale- of retinale ischemie in de afgelopen 6 maanden bij een carotisstenose van >70%. De timing van een carotis-endarteriëctomie is belangrijk in het voorkomen van een (recidief) TIA/herseninfarct.

De inspectie let er op dat de halsslagaderoperatie wordt uitgevoerd binnen 2 weken en nadat de neurologische symptomen zijn gestabiliseerd. Dit omdat de kans op een (recidief) TIA/herseninfarct hiermee sterk verminderd kan worden. In de kwaliteitsindicator geldt dat patiënten met een symptomatische carotisstenose binnen 14 dagen na het eerste (poli)klinische consult behandeld moeten worden.