De verschillende indicatoren over het operatief proces zijn belangrijk voor verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg rondom een operatie. Bij al deze indicatoren is een duidelijke toelichting op de werkwijze belangrijk. Zo laat het ziekenhuis zien dat het zicht heeft op eigen resultaten. 

Uitleg bij goede resultaten is belangrijk. Hiervan kunnen andere ziekenhuizen leren.

De indicatoren van het operatief proces gaan over de zorg voor, tijdens en na de operatie en over de controles na het ontslag uit het ziekenhuis. Het doel is de veiligheid van het opereren te verbeteren.

Aan een operatie zijn altijd risico’s verbonden. Reden om het operatief proces zo te verbeteren dat de risico’s zo klein mogelijk zijn. De indicatoren in dit hoofdstuk hebben vaak ook te maken met indicatoren uit andere hoofdstukken.

Toelichtingen bij de indicatoren over het operatief proces kunnen beter
De indicatoren over het operatief proces waren belangrijk voor de verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorg. De volgende stap is hoe het ziekenhuis zelf naar de gegevens kijkt. Door een goede toelichting te geven over de inhoud, laat het ziekenhuis zien dat het de eigen resultaten begrijpt. Ook is het belangrijk dat ziekenhuizen uitleg geven bij goede resultaten. Van deze uitleg kunnen andere ziekenhuizen leren.

De indicatoren over het operatief proces in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018
In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk: Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.