De 2 indicatoren voor het spijsverteringssysteem gaan over het doen van een ERCP (kijkonderzoek gericht op galwegen en alvleesklier). Door een goede registratie kan een instelling snel zien of er problemen zijn bij dit type onderzoek. Deelname aan de landelijke registratie is zo goed, dat de indicator na 2020 kan vervallen. Ook verbeterde het succespercentage van het onderzoek naar een voldoende niveau. Daarom vervalt ook deze indicator na 2020.

Aandoeningen van het spijsverteringssysteem vormen een belangrijke groep van aandoeningen. Ze zorgen voor relatief hoge sterfte en chronische ziektelast. De inspectie doet een uitvraag naar 2 indicatoren voor de zorg voor patiënten met aandoeningen van het spijsverteringssysteem.

Hiermee heeft de inspectie de volgende doelen:

  • Deelname aan kwaliteitsregistratie.
  • Systematische evaluatie van de kwaliteit van de endoscopische retrograde cholangio-, pancreaticografie (ERCP). ERCP is een scopie gericht op de diagnostiek en de behandeling van ziekten aan de galwegen en de alvleesklier.

Spijsverteringssysteem en maag-darm-lever betekenen hetzelfde maar zijn niet hetzelfde als ‘de MDL’
De vereniging van maag-darm-leverartsen (‘de MDL’) heeft gevraagd om de naam van dit hoofdstuk te wijzigen. Maag-darm-leverartsen spelen hier een belangrijke rol, maar er zijn veel andere specialismen die hier van belang zijn. Om verwarring te voorkomen is daarom de naam van het hoofdstuk aangepast.

De indicatoren over het spijsverteringssysteem in dit magazine zijn: 

Spijsverteringssysteem

Het spijsverteringssysteem is het oudste orgaansysteem in het lichaam. Het is essentieel voor het leven. Aandoeningen van de spijsvertering zijn belangrijk voor de kwaliteit van het leven en kunnen levensbedreigend zijn.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’