De indicatoren bij diagnostiek zijn vooral gericht op beroepen die zijn gespecialiseerd in onderzoeken met een diagnostisch doel. Het gaat bijvoorbeeld om radiologen, pathologen en medisch microbiologen. 

Het doel van diagnostiek is vast te stellen welke (benoembare) problemen bij een patiënt aanwezig zijn.

Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

  • Diagnostiek > 5.2 Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV > 5.2.1 Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV.

De indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek perifeer arterieel vaatlijden (PAV) bevordert een multidisciplinaire behandeling van patiënten met diabetes mellitus en een voetwond én onderzoek naar perifeer arterieel vaatlijden (PAV). 

Het diabetisch voetenteam is belangrijk voor een snel herstel van een diabetische voetwond. Het verkleint de kans op een gevaarlijke infectie en daarmee mogelijke amputatie van de voet.

De duidelijke uitleg over de aanpak verdient bij veel ziekenhuizen een compliment.

Resultaten over 2019

Alle 73 ziekenhuizen hebben een wondzorgverpleegkundige. Deze wondzorgverpleegkundige werkt binnen een multidisciplinair team. De meeste ziekenhuizen (64) hebben minimaal één keer per week een multidisciplinair spreekuur van het voetenteam. Bij dit multidisciplinair voetenteam zijn minimaal twee zorgprofessionals  aanwezig. 71% van de nieuwe patiënten met diabetes mellitus én vaatproblemen wordt binnen acht dagen onderzocht. 

De kwaliteit van de toelichtingen verdient bij veel ziekenhuizen een compliment. Vaak is inzichtelijk hoe het resultaat uitgelegd moet worden.

Waar letten wij als inspectie op?

Diabetisch voetenteam PAV: de behandeling van patiënten met een diabetische voet (perifeer vaatlijden en infectie) is complex. Behandeling in een vroeg stadium kan amputatie van de voet voorkomen. Onvoldoende en niet tijdige diagnostiek kan het herstel van een voetwond vertragen. Bij onvoldoende herstel is er een kans op een gevaarlijke infectie die kan leiden tot amputatie van de voet.

Het diabetisch voetenteam is belangrijk om amputatie te voorkomen.

Multidisciplinaire behandeling van patiënten met diabetes mellitus en een voetwond én onderzoek naar perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zijn belangrijk voor een snel herstel van een diabetische voetwond. Het verkleint de kans op een gevaarlijke infectie en daarmee mogelijke amputatie van de voet.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’