Individueel functioneren medisch specialisten (IFMS)

  • Algemeen kwaliteitsbeleid > 18.1 Functioneren medisch specialisten > 18.1.1 Indicator IFMS.

De indicator Individueel functioneren medisch specialisten geeft onder meer inzicht in de algemene kwaliteitscultuur in het ziekenhuis. Activiteiten als zelfreflectie helpen de organisatie verder in voortdurende kwaliteitsverbetering en naar een (nog) meer lerende organisatie. De indicatoren over dit onderwerp richten zich nu vooral op methoden voor het bevorderen van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). Als medisch specialisten goed functioneren dan draagt dat bij aan de kwaliteit van zorg. Zij bepalen voor het grootste deel die kwaliteit.

Daarbij is de kwaliteit van de organisatie van een ziekenhuis natuurlijk ook een belangrijke factor. Het IFMS is een systeem waarin het werk van medisch specialisten individueel wordt geëvalueerd. De Federatie Medisch specialisten heeft een leidraad IFMS uitgegeven om het IFMS te realiseren, met voorspelbare kwaliteit.

Mooie initiatieven die het functioneren van medisch specialisten optimaliseren
Er zijn mooie initiatieven om het functioneren van medisch specialisten te optimaliseren.  Zo worden zorgverleners waaronder medisch specialisten getraind in het werken in teamverband. Eén universitair ziekenhuis stelt deze trainingen voor zorgverleners verplicht. Dit is een mooi voorbeeld van een ziekenhuis dat een actief beleid voert omtrent het individueel functioneren van medisch specialisten. Verplichte deelname aan het programma is uniek in Nederland en verdient navolging.

In de meeste Nederlandse ziekenhuizen voeren medisch specialisten gesprekken om het individueel functioneren te evalueren en het individueel medisch handelen te verbeteren. 7 ziekenhuizen doen het op een andere manier die beter past bij het ziekenhuis. Deze ziekenhuizen geven in de toelichting aan waarom zij afwijken van de IFMS-leidraad. De toelichtingen zijn adequaat en geven voldoende inzicht. Eén ziekenhuis geeft bijvoorbeeld aan dat het een actief beleid voert omtrent het individueel functioneren van medisch specialisten door verplichte deelname aan een trainingsprogramma. Een ander ziekenhuis geeft in de toelichting aan dat implementatie van de IFMS-systematiek in 2020 op orde is. Hiermee laat het ziekenhuis zien dat het onderwerp voldoende onder de aandacht is. De inspectie blijft dit proces volgen.

Waar letten wij als inspectie op?

Het kan gebeuren dat medisch specialisten onvoldoende inzicht hebben in hun eigen functioneren. Dan is de kans aanwezig dat zij potentieel risicovol gedrag kunnen vertonen. Dit kan nadelig zijn voor de patiënt. Het is belangrijk dat medisch specialisten in gesprek gaan over hun eigen functioneren.