Thoraxchirurgie

  • Hart en vaten > 10.4 Thoraxchirurgie > 10.4.1 Indicator Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis.
  • Hart en vaten > 10.4 Thoraxchirurgie > 10.4.2 Indicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie.

De indicator Thoraxchirurgie gaat over het mogelijk optreden van problemen bij patiënten na een openhartoperatie. Welk percentage krijgt een diepe borstbeeninfectie en welk percentage krijgt een herseninfarct?

Voor thoraxchirurgie zijn 2 indicatoren: 

  1. Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis
  2. De indicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie vraagt naar het percentage patiënten dat een herseninfarct met restletsel heeft gekregen na een hartoperatie.   

Het doel van beide indicatoren is het terugbrengen van complicaties na een openhartoperatie.

Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis

De indicator Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis vraagt naar het percentage patiënten bij wie een diepe borstbeeninfectie is ontstaan na een openhartoperatie.

Dit is een ernstige complicatie waar een patiënt veel last van kan hebben. Hij moet dan intensief behandeld worden en het verblijf in het ziekenhuis duurt langer.

Resultaten over 2019

In 2018 was er een zichtbare verbetering van het percentage patiënten met diepe sternumwondproblemen of mediastinitis en opzichte van 2017. Deze verbetering heeft niet doorgezet. De aantallen en percentages liggen op het niveau van de voorgaande jaren.

Waar letten wij als inspectie op?

Bij een openhartoperatie wordt het borstbeen doorgezaagd. Dit kan leiden tot ernstige complicaties leiden, zoals diepe sternumwondproblemen. Een van de risico’s van hartoperaties is een cerebro vasculair accident (CVA). 

Stroke, met restletsel, na hartchirurgie

De indicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie vraagt naar het percentage patiënten dat een herseninfarct met restletsel heeft gekregen na een hartoperatie. 

Resultaten over 2019

De resultaten voor een hersenbloeding of herseninfarct (CVA of stroke) met restletsel na hartchirurgie zijn in de afgelopen drie jaar vrijwel onveranderd.

Waar letten wij als inspectie op?

Een van de risico’s van hartoperaties is een cerebro vasculair accident (CVA). 

Een herseninfarct ontstaat doordat een stolsel een bloedvat in de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen zuurstof meer. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen.