Ondervoeding

  • Zorg > 8.1 Ondervoeding > 8.1.1 Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen. 
  • Zorg > 8.1 Ondervoeding > 8.1.2 Indicator Behandeling van ondervoeding.

Het doel van de indicator Ondervoeding is inzicht verkrijgen en stimuleren van screening op ondervoeding en tijdige behandeling van ondervoeding bij alle klinische patiënten.

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding zorgt voor sneller herstel

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding kan er voor zorgen dat een patiënt sneller herstelt. Voor het behandelen van ondervoede patiënten is eerst een goede screening op ondervoeding nodig.

De eerste indicator richt zich op de screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen. De tweede indicator richt zich op behandeling van ondervoeding bij volwassenen en kinderen en inventariseert het percentage ondervoede patiënten dat de vastgestelde eiwitbehoefte, en bij kinderen ook de energiebehoefte, op de vierde opnamedag heeft gehaald. 

Resultaten over 2019

Resultaten voor screening op ondervoeding bij kinderen die in de kliniek zijn opgenomen. In 75 Nederlandse ziekenhuizen worden kinderen behandeld. In 72 van deze ziekenhuizen is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend. Het percentage gescreende kinderen stijgt niet, of heel langzaam. 

Deze indicator laat het beeld zien wat je mag verwachten van een langlopende indicator. De langetermijntrend is dat er elk jaar een lichte verbetering is van de resultaten. In 2019 is deze verbetering met een stijging van 9% opvallend te noemen. Het aantal ondervoede patiënten is met 34% afgenomen.

Waar letten wij als inspectie op?

Ondervoeding: door vroege herkenning en behandeling van ondervoeding kan een patiënt sneller herstellen. Voor het behandelen van ondervoede patiënten is eerst een goede screening op ondervoeding nodig. De eerste indicator richt zich op de screening op ondervoeding bij kinderen die in de kliniek zijn opgenomen. De tweede indicator richt zich op behandeling van ondervoeding bij volwassenen en kinderen. Deze inventariseert het percentage ondervoede patiënten dat de vastgestelde eiwitbehoefte, en bij kinderen ook de energiebehoefte, op de vierde opnamedag heeft gehaald. Doordat ondervoeding niet wordt (h)erkend bestaat de kans op complicaties met patiëntschade als gevolg. Bijvoorbeeld door vertraagde wondgenezing.

Ondervoeding is belangrijk voor het verloop van een ziekteproces. Zo kan ondervoeding de wondgenezing na een operatie vertragen. Bij andere ziekten kan het lichaam de spiermassa afbreken, waardoor de patiënt meer eiwit nodig heeft. 

Wordt ondervoeding op tijd behandeld, dan leidt dit tot minder complicaties, minder sterfte en een kortere opnameduur. Het is daarom heel belangrijk om ondervoeding te herkennen. Zo kan snel gestart worden met een voedingsbehandelplan.