Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

  • Oncologie > 9.1 Oncologisch proces > 9.1.1 Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten.

Eén contactpersoon gewenst
Patiënten geven regelmatig aan dat zij coördinatie van hun contacten met de zorg belangrijk vinden. Patiëntenverenigingen hebben hun eigen indicatorensysteem via de Transparantiekalender, maar in dit geval hebben Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Patiëntenfederatie Nederland in 2014 gezamenlijk de indicator voor het vaste aanspreekpunt in de oncologische keten ontwikkeld. Deze indicator was de eerste stap. Maar hiermee zijn niet alle problemen opgelost.

Eén contactpersoon die ook coördineert tijdens de verschillende behandelingen is bijvoorbeeld nog niet altijd aanwezig. Daarom wordt voor dit onderwerp vanaf 2023 een verbeterdoel verwacht, tenzij het probleem voor die tijd zo ver is opgelost dat het niet meer noodzakelijk is.  

Resultaten over 2019

In 2019 was het percentage patiënten met borstkanker met een zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de oncologische zorg 97,9% (in 2018 was dit 98,2%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande verslagjaren. Bij patiënten met darmkanker is dit percentage  96,7% (in 2018 was dit 98,2% ).

Waar letten wij als inspectie op?

Tijdens een behandeling van kanker komt er veel op een patiënt af. De behandelingen zijn complex en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Er zijn meestal veel gevolgen om rekening mee te houden. Het is dan belangrijk dat een patiënt een herkenbare en vaste contactpersoon heeft.

De zorg binnen de keten van patiënten met kanker is ingewikkeld. De keten bestaat uit verschillende stappen, zoals diagnose en therapie. Die stappen komen soms na elkaar, maar vaak ook tegelijk. Hierbij zijn vaak meerdere professionals in meerdere organisaties betrokken. Om de stappen goed te laten verlopen is het belangrijk dat de patiënt een duidelijk aanspreekpunt heeft. Dit aanspreekpunt of deze casemanager zorgt voor goede communicatie met de patiënt over het zorgproces. Hierdoor verbetert de overdracht en werken de behandelaars beter samen.

De kwaliteit en effectiviteit van de zorg neemt hiermee ook toe. En ook de kwaliteit van de begeleiding van de patiënt verbetert. Voor patiënten met kanker is het dus van belang dat zij weten wie hun aanspreekpunt is als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook de andere zorgverleners moeten dat weten. Zij moeten immers weten wie zij kunnen benaderen om een boodschap over te brengen of aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek.