Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)

  • Operatief proces > 1.3 Traumatologische en orthopedische chirurgie > 1.3.2 Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR).

Deelname aan DSSR geeft inzicht in de kwaliteit van zorg

De indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) zegt iets over mate waarin ziekenhuizen meedoen aan een landelijke registratie van operaties aan de wervelkolom waarbij wervels worden vastgezet (geïnstrumenteerde spinaalchirurgie).

Het doel van de registratie is de kwaliteit verbeteren van wervelkolomchirurgie in zijn totale omvang.

Het doel van deze indicator is stimulering van deelname aan de DSSR. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Resultaten over 2019

Meerdere ziekenhuizen geven in de toelichting aan dat ze bewust niet registreren in de DSSR. En 27 van de 33 ziekenhuizen die geïnstrumenteerde chirurgie voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen uitvoeren, registreren wel. Twee ziekenhuizen laten weten dat ze in 2020 beginnen met registratie.

Waar letten wij als inspectie op?

Vergelijken ziekenhuizen gegevens over de eigen zorg onvoldoende met gegevens van andere ziekenhuizen? Dan bestaat de kans dat ze geen inzicht hebben in de zorg die zij leveren. Hierdoor kunnen problemen in de kwaliteit van zorg langer blijven bestaan. Als ze onderling onvoldoende samenwerken, worden problemen te eenzijdig bekeken.

Het doel van registratie in de landelijke kwaliteitsregistratie (DSSR) is verbetering van de kwaliteit van wervelkolomchirurgie (rug- en nekchirurgie).

In de registratie worden de indicatiestelling en de uitkomsten van chirurgische ingrepen vastgelegd. Chirurgen kunnen hiervan leren en zo de kwaliteit van hun handelen verbeteren. Ook kunnen ze zo de patiënten beter informeren over de voor- en nadelen van wervelkolom-operaties.