Failure to rescue

  • Oncologie > 9.4 Gastro-intestinale tumoren > 9.4.1 Indicator Failure to Rescue.

De indicator Failure to rescue beschrijft in hoeverre ziekenhuizen complicaties bij de chirurgische behandeling van een colorectaal carcinoom op een adequate manier kunnen opvangen, zodat de patiënt niet komt te overlijden aan deze complicatie.

Het gaat om een nieuwe indicator, waarvan variatie tussen ziekenhuizen op dit moment niet bij de inspectie bekend is. Deze indicator zal inzicht geven over de variatie tussen ziekenhuizen op deze uitkomst.

Resultaten over 2019

In 2018 was het absolute aantal sterfgevallen 28% lager en was het sterftepercentage 15% lager dan in 2017. De daling in absolute en relatieve sterfte heeft zich niet voortgezet in 2019. In 2019 daalde het aantal patiënten met ernstige complicaties met 23%.

Dit komt bovenop de daling van 10% in het  verslagjaar daarvoor. In 2018 schreef de inspectie: ‘Als deze resultaten weer behaald worden over 2019, is dat een geweldig resultaat!’ Het resultaat in 2019 is nog een stuk beter, de sterfte over 2019 ligt 42% lager dan 2016 en 19% lager dan 2018.

Waar letten wij als inspectie op?

Worden complicaties bij patiënten darmkanker tijdig gezien en behandeld? Worden de patiënten op tijd gered? De indicator Failure to rescue kijkt naar die patiënten die gered hadden kunnen worden, maar waarbij dat niet is gebeurd.

Patiënten kunnen een complicatie krijgen na een operatie aan darmkanker. Als er vervolgens te laat wordt ingegrepen, kan een patiënt overlijden. Met deze indicator hebben we inzicht in hoeverre ziekenhuizen in staat zijn om correct en passend in te grijpen bij problemen na een darmkankeroperatie.