Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale femurfractuur

  • Kwetsbare groepen > 17.3 Heupfractuur bij kwetsbare ouderen > 17.3.1 Indicator Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale femurfractuur.

Bij een gebroken heup (proximale femurfractuur) is het belangrijk om te kijken of de kwetsbare patiënt mobieler is geworden na de ingreep voor de gebroken heup. Dit is een mooi voorbeeld van een uitkomst-indicator. 

Daarvoor kunnen ziekenhuizen de Katz-ADL-score en Mobilityscore gebruiken. Dit zijn hulpmiddelen voor het meten van algemene dagelijkse activiteiten en de mobiliteit. Het ziekenhuis moet daarvoor 3 maanden na de operatie informatie krijgen uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg) over de toestand van de patiënt. De indicator geeft daarom ook een goed beeld hoe goed het ziekenhuis is in het samenwerken met de eerste lijn en de thuissituatie.

Resultaten over 2019

Het percentage patiënten waarbij de uitkomst bekend is blijft teleurstellend laag, maar laat wel verbetering zien van 22% naar 29%. Uit de toelichtingen blijkt een duidelijke worsteling met het verkrijgen van gegevens.