Het stopmoment ‘de time-out-procedure’ (TOP) is een belangrijke controle bij een invasieve vasculaire behandeling, zoals een dotterbehandeling.

Een time-out-procedure verkleint de kans op fouten. Ook bij behandelingen in de vaten. Er zijn dit jaar meer toelichtingen op het volgen van deze procedure. De beschreven analyses en verbetermaatregelen zijn bruikbaar om te leren van elkaar en te verbeteren.

Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies

  • Interventies > 6.1 Interventies radiologie > 6.1.1 Indicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies.

Het doel van de indicator is het stimuleren van het uitvoeren van de TOP bij invasieve vasculaire behandelingen.

Meer en betere toelichtingen bij vasculaire radiologische interventies
De toelichtingen zijn de opvallendste verbetering bij de indicator time-out-procedure bij vasculaire radiologische interventies. Het aantal toelichtingen is toegenomen. Maar ook het aandachtspunt is verschoven.

De toelichtingen gaan voor het grootste deel over de analyse van de eigen gegevens en de verbetermaatregelen die zijn genomen. Dat maakt de gemiddelde toelichting veel bruikbaarder als het gaat om leren van elkaar en verbeteren. Samen met de verbeterde resultaten leidt dat tot de conclusie dat deze indicator zijn doelstelling in 2020 volledig zal bereiken.

Resultaten over 2019

In 67 Nederlandse ziekenhuizen worden vasculaire interventies op de afdeling radiologie uitgevoerd. Het aantal goed uitgevoerde time-out-procedures (TOP) is in 2019 weer toegenomen. Gemiddeld 94% van de TOP’s wordt goed uitgevoerd. De verbeteringen zijn goed te zien bij ziekenhuizen die eerder minder goed presteerden. Want de ondergrens van minder goed presterende ziekenhuizen steeg van 80% naar 85%.

Waar letten wij als inspectie op?

Time-out-procedure bij vasculaire radiologische procedures: een time-out-procedure (TOP) verkleint de kans op fouten. De TOP is dus belangrijk voor de veiligheid van de patiënt. Als de TOP niet of onvolledig wordt gedaan, dan bestaat de kans dat er zich problemen voordoen die vermeden konden worden. En dat kan leiden tot schade bij de patiënt.

Stopmomenten (time-out-procedure, TOP) zijn momenten waarop zorgverleners controleren:

  • of het voorgaande proces volgens afspraak is verlopen;
  • of alle partijen hun taken hebben uitgevoerd;
  • of de benodigde zaken zijn vastgelegd;
  • of de patiënt het traject verder kan vervolgen (kortom of hij groen licht heeft voor de volgende stap).

Bij een invasieve vasculaire behandeling bij de radiologie wordt een behandeling aan de bloedvaten uitgevoerd via een arterie (slagader) of vene (ader). Het is daarbij belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de behandeling, goed is voorbereid.

Ook is het belangrijk dat het team controleert of alles volgens afspraak is verlopen. Daarom is er vlak voor het begin van de invasieve vasculaire behandeling een stopmoment met het hele team. Tijdens het stopmoment wordt een aantal belangrijke vragen gesteld om vermijdbare schade voor de patiënt te voorkomen. In de operatiekamers is het stopmoment al langere tijd succesvol ingevoerd.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’