Elektronisch voorschrijven

  • Medicatieproces > 7.1 Elektronisch voorschrijven > 7.1.1 Indicator Elektronisch voorschrijven.

Een elektronisch voorschrijfsysteem kan onveilige situaties voorkomen

Het doel van de indicator Elektronisch voorschrijven is om na te gaan of de instelling werkt met een elektronisch voorschrijfsysteem zoals bedoeld in de KNMG-richtlijn Elektronisch voorschrijven.

Omdat elektronische voorschrijfsystemen niet voorzien in bewaking van de dosering bij kinderen wordt daarnaast specifiek gevraagd naar (handmatige) doseringscontrole bij kinderen.

Resultaten over 2019

In bijna alle ziekenhuizen wordt medicatie voorgeschreven met een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat ze een EVS hebben dat niet alle vereiste functionaliteiten heeft. De intensive care (IC) is de afdeling waar vaak nog niet volledig  elektronisch wordt voorgeschreven.

Waar letten wij als inspectie op?

Elektronisch voorschrijven: als medicatie wordt voorgeschreven zonder een EVS, is er een risico op fouten in het voorschrijven met patiëntschade als gevolg.

Volgens de richtlijn Elektronisch voorschrijven van de Artsenfederatie KNMG  moeten voorschrijvers een elektronisch voorschrijfsysteem gebruiken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit systeem moet mogelijkheden hebben om onveilige situaties te bewaken. 

Met een elektronisch voorschrijfsysteem kunnen fouten worden voorkomen bij het lezen van recepten. Ook kunnen andere onveilige situaties worden voorkomen, zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.