Screening op en observatie van delirium

  • Zorg > 8.2 Delirium > 8.2.2 Indicator Screening op en observatie van delirium.

Een delier kan met de DOSS- of CAM-screening vroegtijdig worden vastgesteld. Als een delier tijdig wordt behandeld, kunnen complicaties worden voorkomen. Het doel van de indicator is het stimuleren van het gebruik van de DOSS of CAM bij patiënten met een verhoogd risico op een delier.

Resultaten over 2019

De bandbreedte van het aantal patiënten dat is opgenomen in de indicator varieert voor algemene ziekenhuizen van 24 tot 9.670. Dat zal voor een deel te verklaren zijn door verschil in meetmethoden en een verschil in patiënten populatie. 

Waar is de indicator op gebaseerd?

De indicator is gebaseerd op de richtlijn Delier Volwassenen en ouderen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) uit 2013.

Waar letten wij als inspectie op?

Een delirium is een veel voorkomende vorm van psychopathologie bij patiënten van 70 jaar en ouder, die zijn opgenomen. Een delirium kenmerkt zich door het snelle ontstaan en de wisseling van symptomen. Als het ontstaan van een delirium gemist wordt bij een patiënt, is er een kans op complicaties. Hiervan kan een ongewenst verlengde opname en een slechtere prognose het gevolg zijn.

Een delier kan complicaties en ongewenst lange opname tot gevolg hebben

Patiënten van 70 jaar en ouder hebben een verhoogd risico om tijdens een ziekenhuisopname een delier te ontwikkelen. Een delier is een psychisch beeld, dat wordt gekenmerkt door verwarring, cognitieve problemen of aandachtsstoornissen. Een delier is voor de patiënt en zijn naasten een akelige ervaring. Daarbij kan een delier complicaties en een ongewenst lange opname tot gevolg hebben. Krijgen patiënten een delier na de operatie, dan hebben ze een verhoogd risico op overlijden binnen twee jaar na de operatie.

Een delier ontstaat snel en heeft wisselende symptomen. Om zo snel mogelijk een delier te behandelen is het tijdig herkennen van groot belang. Er zijn twee methoden om dit in beeld te krijgen. Dit zijn de ‘Delirium Observatie Screening Schaal’ (DOSS) en ‘Confusion Assessment Method’ (CAM). Als patiënten een verhoogd risico op delier hebben dan moet de DOSS of CAM worden afgenomen.