Visuswinst 

  • Operatief proces > 1.4 Oogheelkundige chirurgie > 1.4.1 Indicator Visuswinst.

De indicator Visuswinst zegt iets over het resultaat na een staaroperatie

De indicator Visuswinst zegt iets over het resultaat na een cataractoperatie. Ziekenhuizen houden bij in hoeverre er sprake is van verbetering van het zien (visus) en brekingsafwijking (refractie). 

Het doel van de indicator is:

  • inzicht te krijgen in het eigen behandelresultaat;
  • de optimale indicatiestelling om de zorg te verbeteren en
  • de uitkomsten van oogheelkundige operaties te monitoren.

Resultaten over 2019

De meeste ziekenhuizen hebben een vergelijkbaar resultaat binnen de indicator, maar er zijn ook opvallende verschillen. In de afgelopen twee jaar gaf geen enkel ziekenhuis toelichting op een eigen analyse van hun resultaten. IGJ wil graag dat de wetenschappelijke vereniging Nederlands oogheelkundig genootschap (NOG) hier aandacht aan besteedt.

Waar letten wij als inspectie op?

Het doel van de indicator is zorgen voor een optimale vaststelling van de noodzaak van een staaroperatie (cataractoperatie) en berekening van de intra-oculaire lens (de kunstlens die hierbij wordt geplaatst). Dit kan door samen te beslissen voor de operatie en te meten na de behandeling. Op basis van de te verwachte resultaten overlegt de oogarts met de patiënt of het wenselijk is om een cataractoperatie te doen. Hierbij nemen arts en patiënt samen het besluit.

Voor de indicator Visuswinst houden ziekenhuizen bij wat na een staaroperatie de verbetering is van het zien (visus) en brekingsafwijking (refractie). Een brekingsafwijking is bijvoorbeeld verziendheid.

Bij verziendheid kun je teksten of voorwerpen van dichtbij niet goed scherp zien.

De verbetering van de brekingsafwijking zegt iets over de nauwkeurigheid van de berekening van de sterkte van de kunstlens.