In sommige ziekenhuizen krijgen zorgverleners, onder wie medisch specialisten, trainingen in het werken in teamverband. Eén universitair ziekenhuis stelt deze trainingen verplicht. Dat is een mooi voorbeeld! In de meeste Nederlandse ziekenhuizen voeren medisch specialisten overigens gesprekken om hun functioneren te evalueren en te verbeteren. En alle Nederlandse ziekenhuizen hebben een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist. In de zorg komt steeds meer (complexe) technologie, zoals infuuspompen. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de risico’s hiervan.

Algemeen kwaliteitsbeleid gaat over de activiteiten die zorgen voor een betere kwaliteit van de zorg, maar die boven de normale activiteiten uitgaan. Bijvoorbeeld activiteiten die zorgen voor inzicht in het functioneren van zorgprofessionals, leren van elkaar en zelfreflectie.

De indicatoren over algemeen kwaliteitsbeleid in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018
In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk: Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.