Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE

  • Intensive care > 3.1 Kwaliteitsregistratie NICE > 3.1.1 Indicator Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE.

De stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) biedt Nederlandse IC-afdelingen sinds 1996 de mogelijkheid om van iedere patiënt die op de IC wordt opgenomen, gegevens aan te leveren voor de Nationale Database.

Hiervoor moet per patiënt een Minimale Data Set (MDS) worden aangeleverd met gegevens over de situatie bij opname en de ernst van ziekte. Ook worden uitkomstgegevens zoals behandelduur en sterfte geregistreerd en gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte. Al deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. De gegevens blijven in eigendom van de betreffende IC-afdeling en zijn als zodanig niet openbaar. 

Sinds 2007 kunnen de IC-afdelingen de kwaliteitsindicatoren zoals geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ook in deze database opslaan. De stichting NICE zorgt voor een uniforme registratie en voor controle op de kwaliteit van de gegevens. Hiermee kan zij een vergelijking maken in de tijd en met andere IC-afdelingen.

Deze analyses worden teruggekoppeld naar de individuele IC-afdelingen waarmee deze intern het kwaliteitsbeleid kunnen vormgeven.

Resultaten over 2019

Alle ziekenhuizen namen in 2019 deel aan de minimale dataset van nationale intensive care evaluatie (NICE). Deelname is verplicht volgens de kwaliteitsstandaard voor intensive care. 10 ziekenhuizen leveren geen gegevens aan voor de kwaliteitsindicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Enkele ziekenhuizen lichten toe dat zij de gegevens wel registreren, maar niet insturen.

Verder leveren 21 ziekenhuizen geen gegevens over complicaties aan NICE. De meeste geven aan deze intern te registreren in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is daarbij niet duidelijk hoe ze deze gegevens toetsen aan landelijke gegevens.

Waar letten wij als inspectie op?

Samen leren: de intensive care is een omgeving waar veel gegevens beschikbaar zijn. Maar die gegevens worden niet altijd omgezet in bruikbare informatie. De stichting NICE bevordert de beschikbaarheid van informatie voor kwaliteitsbewaking. NICE is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse intensive care-afdelingen.

De IGJ vindt het belangrijk dat IC-afdelingen meedoen aan de gegevensverzameling van de stichting NICE. Zo komen ze niet in een isolement terecht en ze missen daardoor geen signalen over mogelijke problemen.

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de doorlopende en complete registratie van alle beschikbare gegevens van deelnemende IC-afdelingen. Het doel hiervan is het volgen en verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg.