Vrijheid beperkende interventies (VBI)

  • Zorg > 8.4 Vrijheid beperkende interventie (VBI) > 8.4.1 Indicator Aanwezigheid van beleid, protocol, middelen voor toepassen VBI.
  • Zorg > 8.4 Vrijheid beperkende interventie (VBI) > 8.4.2 Indicator Deskundigheid zorgprofessional.

Vrijheid beperkende interventies beschermen de patiënt en zijn omgeving

Vrijheid beperkende interventies (VBI) zijn maatregelen die de patiënt en zijn omgeving beschermen. Zorgverleners kunnen deze maatregelen inzetten om te voorkomen dat een patiënt zichzelf of mensen in zijn omgeving beschadigt of in gevaar brengt. Bijvoorbeeld omdat hij kan vallen, agressief is, een infuus kan verwijderen of wil weglopen. Met een VBI wordt de vrijheid van de patiënt beperkt. Middelen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld: een bewegingsalarm, een alarm dat afgaat bij het verlaten van de kamer, onvrijwillige bedhekken of pols- of enkelbanden.

Resultaten over 2019

Gebruik van vrijheid beperkende interventies (VBI) kan onder meer stress en psychisch lijden veroorzaken. Ieder jaar zijn er ernstige incidenten bij het toepassen van VBI. Het gebruik van VBI moet dan ook tot een minimum beperkt worden om calamiteiten te voorkomen. Hierbij wordt een beroep gedaan op juridische, inhoudelijke en praktische kennis. 75 ziekenhuizen hebben één gezamenlijke aantoonbare visie van raad van bestuur, medisch specialisten en verpleegkundigen/verzorgenden voor het toepassen van VBI. Dit is gelijk aan het aantal in 2018.

Waar letten wij als inspectie op?

Vrijheid beperkende interventies (VBI) Gebruik van VBI kan onder meer stress en psychisch lijden veroorzaken. Elk jaar zijn er ernstige incidenten bij het toepassen van VBI. Het inzetten van de zwaardere vormen van VBI (VBI score 4 en 5) kan tot schade aan patiënten leiden. Het gebruik van VBI moet dan ook tot een minimum beperkt worden om calamiteiten te voorkomen, waarbij een beroep wordt gedaan op juridische, inhoudelijke en praktische kennis. Veel ziekenhuizen hebben wel een protocol, maar geen gezamenlijke aantoonbare visie en beleid over het gebruik en het terugdringen van VBI. Het toepassen van VBI kan gepaard gaan met aanzienlijke risico’s op schade aan patiënten. Een goed scholingsprogramma  is nodig om deze kennis op het gewenste niveau te brengen en houden. Het best is een gezamenlijke scholing van gediplomeerden verzorgenden/verpleegkundigen niveau drie of hoger én de arts-assistent en medisch specialist.

Resultaten over 2019 - Deskundigheid zorgprofessional

In 72 ziekenhuizen vindt er cyclisch, met een frequentie van tenminste iedere vijf jaar, theoretische en/of praktische scholing plaats op het thema VBI voor gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen niveau drie of hoger plaats. Het voornaamste verschil is dat de ziekenhuizen die in 2018 alleen praktisch onderwijs aanboden, nu aangeven geen scholingsprogramma te hebben en dit in 2020 verplicht gaan stellen.