Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten)

  • Operatief proces > 1.8 Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten) > 1.8.2 Indicator Borstimplantaten.
  • Operatief proces > 1.8 Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten) > 1.8.3 Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR).

Borstimplantaten

Met de indicator Borstimplantaten houden ziekenhuizen bij wat de uitkomst is van operaties waarbij borstimplantaten of expanders worden geplaatst. De indicator houdt bij hoe vaak een implantaat binnen 60 dagen weer verwijderd moet worden.

Verwijdering van een borstimplantaat of expander is zeer ingrijpend en leidt tot extra kosten

De indicator is gesplitst in twee groepen:

  1. Explantaties (verwijdering) van een implantaat of expander die in dezelfde operatie is geplaatst als het verwijderen van de borst.
  2. Explantaties van een implantaat of expander die in een (tweede) vervolgoperatie is geplaatst, na het verwijderen van een borst.

De indicator vraagt ook om het percentage implantaten dat is verwijderd en waarbij de huid voldoende opgerekt was voor de plaatsing van het implantaat.

Resultaten over 2019

Het gemiddelde percentage explantaties van een prothese of expander binnen 60 dagen postoperatief na een primaire reconstructie is 3,9%.

Het gemiddelde percentage explantaties van een prothese of expander binnen 60 dagen postoperatief na een secundaire reconstructie is 2,8%.

Het risico is daarmee lager dan bij een primaire reconstructie. Al zijn er bij een primaire reconstructie ook een groot aantal ziekenhuizen zonder explantaties.

Waar letten wij als inspectie op?

Infectie van een borstimplantaat of expander is een ernstige complicatie. Hierdoor moet vaak een borstimplantaat of expander worden verwijderd. Dit is zeer ingrijpend voor de patiënt en leidt ook tot extra kosten. 

De indicator Borstimplantaten zegt iets over de kwaliteit van de chirurgische behandeling van patiënten die een borstimplantaat krijgen. Het gaat om implantaten of expanders die worden geplaatst na het verwijderen van een borst. Een expander is een soort ballonnetje dat na de operatie regelmatig wordt gevuld met een steriele zoutoplossing. Dit wordt gebruikt om de huid op te rekken voor de plaatsing van een definitieve prothese.

Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR)

Een doel van de indicator Deelname aan de DBIR is het stimuleren van de registratie in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) zodat de beroepsgroep op basis hiervan de geleverde zorg kan evalueren.

Door onderling gegevens te vergelijken, kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbeteren

Resultaten over 2019

In totaal is 92,8% van de prothesen aangemeld bij de DBIR. Maar ziekenhuizen leveren niet eenduidig aan. Sommige ziekenhuizen hebben de teller en noemer gelijkgesteld. Andere ziekenhuizen hanteren de cijfers van de zorginkoop en er zijn ziekenhuizen die niet hebben aangeleverd. Voor 2020 is de omschrijving veranderd in het aantal prothesen dat het ziekenhuis heeft ingekocht.

Waar letten wij als inspectie op?

De DBIR registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. Registreren ziekenhuizen niet in DBIR? Dan bestaat de kans dat er geen inzicht is in de zorg die zij leveren rondom borstimplantaten en expanders. Hierdoor blijven problemen in de zorg langer bestaan.

De indicator Deelname aan de DBIR geeft aan welke ziekenhuizen gegevens registreren in dit borstimplantatenregister. Met de DBIR kunnen de ziekenhuizen eigen gegevens vergelijken met gegevens van andere ziekenhuizen. Hierdoor kunnen ze de eigen kwaliteit van zorg beoordelen en waar nodig verbeteren.