Gegevens voor indicatoren over hart en vaten komen bijna allemaal uit de eigen registratie van de cardiologie, de Nederlandse Hart Registratie. De eigen analyses van de ziekenhuizen zijn opvallend goed. De IGJ heeft daar zoveel vertrouwen in dat over 2021 geen gegevens meer worden gevraagd. De focus van het toezicht verschuift naar het zelf leren en verbeteren op basis van eigen gegevens. In de toekomst gaan we samen werken met verbeterdoelen. 

Alleen met data verzamelen ben je er niet

Aandoeningen aan hart en bloedvaten waren lange tijd de belangrijkste doodsoorzaak onder Nederlanders. Een sterk verbeterde preventie en behandeling van deze ziekten heeft er toe geleid dat die sterfte al tientallen jaren daalt. Goede zorg kan hier een groot verschil maken voor patiënten. Daarom is toezicht op die zorg belangrijk.

De gegevens voor de indicatoren voor de zorg bij problemen van het hart komen vrijwel allemaal uit de eigen registratie van de cardiologie, de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR stelt in een persbericht van 5 november 2020: ‘Alleen met data verzamelen ben je er niet. Het gaat er veel meer om dat we de data gebruiken om van te leren.’ Dat zijn geen loze woorden.

In de resultaten over 2019 is goed te zien dat die boodschap geland is in ziekenhuizen. En hoe! Veel van de eigen analyses in de toelichtingen zijn opvallend goed. Het toezicht kan dan ook verschuiven van toezicht op de gegevens naar toezicht op het leren en verbeteren op basis van eigen gegevens. De inspectie heeft daar zo veel vertrouwen in, dat over 2021 geen gegevens worden uitgevraagd. Dit in afwachting van het vormgeven van verbeterdoelen. 

De indicatoren over hart en vaten in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018
In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk: Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.