Behandeling patiënten met een STEMI

  • Hart en vaten > 10.1 STEMI > 10.1.1 Indicator Behandeling patiënten met een STEMI.

Patiënten hebben voordeel bij hartrevalidatie na een acuut hartinfarct

De indicator Behandeling patiënten met een STEMI zegt iets over hoe de spoedzorg rondom patiënten met een acuut hartinfarct in Nederland is geregeld. Het is belangrijk dat er goede onderlinge afspraken zijn tussen regionale ambulancediensten, huisartsenposten en ziekenhuizen. Deze afspraken moeten de tijd minimaliseren tussen klachten passend bij een acuut hartinfarct en de behandeling.

De indicator vraagt naar het aantal patiënten dat overlijdt binnen 30 dagen na de ingreep. Tot 2020 vragen we ook naar het aantal patiënten dat in het ziekenhuis overlijdt.

In de indicator worden de tijden vastgelegd van het moment dat de patiënt met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis komt:

  • Tot aan het moment waarop de behandeling start (door-to-needle time) of 
  • Tot het aangedane bloedvat weer doorgankelijk wordt gemaakt (door-to-balloon time).

Het is aangetoond dat patiënten die een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt en hiervoor behandeld zijn, voordeel hebben bij geschikte hartrevalidatie. 

Resultaten over 2019

Opvallend bij de indicator voor de behandeling van patiënten met een acuut hartinfarct (ST-Elevatie Myocard Infarct, STEMI) is dat de gemiddelde landelijke uitslagen van 2019 hetzelfde zijn als die van drie voorgaande jaren. Maar de resultaten van de individuele ziekenhuizen wisselen wel sterk. Wat bij deze indicator enorm veranderd is, is de kwaliteit van de toelichtingen. Waar over 2018 het nog uitzonderlijk was om een goede toelichting te geven bij een mogelijk matige uitslag, geven nu 9 van de 10 ziekenhuizen met de hoogste sterfte zelf een duidelijke, inhoudelijke en goede toelichting.

Waar letten wij als inspectie op? 

De tijdige behandeling van patiënten met een type hartinfarct (STEMI) wordt op verschillende momenten gevolgd. Het proces tot aan de behandeling (PCI), de uitvoering van die behandeling en het aanbod van revalidatie nadien. Daarbij ontstaat ook een beeld hoe goed instellingen patiënten kunnen volgen door de keten.

Het hart pompt bloed rond, door de bloedvaten van het lichaam. Als het hart niet goed pompt doordat het stopt of doordat het onregelmatig samentrekt, kan dit leiden tot ernstige beschadiging van de organen. Bij een hartstilstand is deze beschadiging na korte tijd onherstelbaar. Ook vernauwing van de bloedvaten kan beschadiging van organen tot gevolg hebben.

De spoedzorg rondom patiënten met een acuut hartinfarct moet goed geregeld zijn om het risico op ernstige beschadiging van het hart en organen te voorkomen.