High-riskmedicatie

  • Medicatieproces > 7.3 High Risk medicatie > 7.3.1 Indicator High Risk medicatie.

Klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces

Parenterale geneesmiddelen kunnen een smalle therapeutische breedte hebben, een snel klinisch effect sorteren en een direct effect hebben op vitale functies. Er is een relatief groot risico op bijwerkingen. Om bovengenoemde redenen worden parenterale geneesmiddelen als high risk medicatie gezien.

Afbakening van het begrip high-riskmedicatie is nodig: deze is niet helder 
Dit komt naar voren bij radiotherapeutische instellingen. Toediening van intraveneuze contrastmiddelen is volgens de patiëntenvoorlichting een onderdeel van de zorg die je kunt verwachten. Het gaat hierbij om middelen die via de ader worden toegediend. Het is duidelijk dat het gaat om middelen met een hoog risico, maar valt het ook onder de medicatie?

Resultaten over 2019

Bij deze indicator wordt gevraagd naar interne audits op afdelingen waar high-riskmedicatie wordt gegeven. Het gaat om interne audits op het thema voor toediening gereedmaken (VTGM) en het toedienen per injectie of infuus van parenterale geneesmiddelen. Het gemiddelde percentage interne audits op het thema VTGM en het toedienen van parenterale geneesmiddelen is toegenomen tot 86,3%.

Waar letten wij als inspectie op?

High-riskmedicatie: het klaarmaken en toedienen per injectie of infuus van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces. Want de toedieningsweg (injectie of infuus) van parenterale geneesmiddelen passeert de biologische barrières tegen micro-organismen van vaak kwetsbare patiënten.

Ook kunnen parenterale geneesmiddelen een smalle therapeutische breedte hebben, een snel klinisch effect opleveren en een direct effect hebben op vitale functies. Er is in verhouding een groot risico op bijwerkingen. Om deze redenen worden parenterale geneesmiddelen als high-riskmedicatie gezien.

Het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces. Parenterale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die  via injectie of infusie worden toegediend. De toedieningsweg van parenterale geneesmiddelen passeert de biologische barrières tegen micro-organismen van vaak kwetsbare patiënten.