Hypoglycemie

  • Intensive care > 3.1 Kwaliteitsregistratie NICE > 3.1.2 Indicator Hypoglycemie.

Glucose heeft een toxisch effect op organen van patiënten met een actieve ontsteking

Uit onderzoek blijkt dat glucose een toxisch effect heeft op organen van patiënten met een actieve ontsteking. Hiermee is de regulatie van de glucosespiegel een alom geaccepteerd behandeldoel van intensivecare-patiënten.

De belangrijkste vraag is op welk niveau de glucosespiegel gereguleerd moet worden. Het is duidelijk dat hypoglycemie geassocieerd is met slechtere uitkomst. Een ernstige hypoglycemie wordt gedefinieerd als een glucosewaarde onder 2,2 mmol/l. Ook de duur van de hypoglycemie is relevant.

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) rapporteert onder meer de incidentie van hypoglycemie en de tijdsduur die verstrijkt voordat na een hypoglycemie opnieuw de glucosewaarde wordt gecontroleerd. Dit laatste geeft een indicatie van de duur.

Een ziekenhuis kan de indicator in een eigen registratiesysteem vastleggen maar moet daarbij de definities van de NICE aanhouden. 

Resultaten over 2019

Er was een daling van het percentage lage bloedsuikers van 17,8% tussen 2016 en 2017. Hierbij is de duur van de periode met een te lage bloedsuiker met 30% afgenomen. De resultaten zijn in 2019 vergelijkbaar met de vorige verslagjaren. Dat is positief, omdat de verbetering is doorgezet. En het laat zien dat het geen eenmalige verbetering was. Er blijft nog wel een grote spreiding tussen de ziekenhuizen in het aantal hypoglycemische perioden. 

Waar letten wij als inspectie op?

Gepast reageren bij problemen: de snelheid van de reactie op een probleem (lage bloedsuiker bij de indicator Hypoglycemie) is belangrijk voor een goed resultaat. Daarom volgt NICE de snelheid van herstel bij een lage bloedsuiker.

Perioden met een te lage bloedsuikerwaarde (hypoglycemie) zijn gevaarlijk. Dit kan bij kwetsbare patiënten dodelijk zijn.

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) rapporteert onder meer hoe vaak hypoglycemie voorkomt en hoe lang het duurt voordat daarna opnieuw de bloedsuikerwaarde wordt gecontroleerd. 

De Stichting NICE verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare gegevens van deelnemende IC-afdelingen. Het doel hiervan is het volgen en verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg.