In 2019 duurde 15,3% van de opnamen in Nederlandse ziekenhuizen onverwacht langer dan van te voren ingeschat. In 26 Nederlandse ziekenhuizen was het werkelijke aantal heropnamen hoger dan verwacht. Heeft een ziekenhuis een hoge onverwacht lange opnameduur en naar verhouding veel heropnamen? Dan moeten zij onderzoeken hoe dat kan. Daarna moet het ziekenhuis kijken welke verbetermaatregelen mogelijk zijn. 

Een onverwacht lange opnameduur (OLO) of een heropname binnen 30 dagen kan wijzen op een suboptimale kwaliteit van zorg. Het doel van de indicatoren is het in beeld brengen van de omvang van OLO en heropnamen.

De indicatoren over onverwacht lange opnameduur en heropnamen in dit magazine zijn: 

Beide indicatoren moeten in samenhang met elkaar en met de ziekenhuissterfte, de zogenoemde Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) worden gezien.

Waar is de indicator op gebaseerd?

In de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) voeren de ziekenhuizen veel gegevens in over ziekenhuisopnames. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent het heropnamenmodel. Dutch Hospital Data (DHD) bewerkt de LBZ-data tot informatie die kan worden gebruikt voor de indicatoren ‘onverwacht lange opnameduur’ en ‘heropnamen’. Voor deze indicatoren hoeven ziekenhuizen zelf geen extra gegevens te registreren.

Ziekenhuizen moeten zelf onderzoek doen als het aantal OLO en/of heropnamen te hoog is
Alle ziekenhuizen die een hoog percentage OLO hebben en/of een heropnameratio boven de 100 hebben, moeten onderzoeken hoe dat kan. Met dossieronderzoek kan een ziekenhuis op patiëntniveau achterhalen wat de oorzaak is van een OLO en/of heropname. Daarna moet het ziekenhuis kijken of er verbetermaatregelen mogelijk zijn die de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid verbeteren.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018
In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk: Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.