Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten

  • Oncologie > 9.2 Borstkanker > 9.2.1 Indicator Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten.

Neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten is een aanvullende behandeling vóór de andere behandeling (operatie), met als doel de tumor te verkleinen. Het is voor patiënten goed om na de diagnose van borstkanker na te denken over de aangeboden behandeling. Bijvoorbeeld wel of geen chemotherapie, of eerst chirurgie en dan pas chemotherapie. Een patiënt kan gesprekken voeren met verpleegkundigen en artsen die zijn gespecialiseerd in borstkankerzorg. Zo kan de patiënt goed een keuze voor een behandeling maken. Maar deze gesprekken mogen niet leiden tot onnodige vertraging.

Daarom mogen er maximaal 5 weken zitten tussen de diagnose en de start van de behandeling. De behandeling is in het geval van deze indicator de chemotherapie die wordt gegeven vóór de operatie. Steeds meer patiënten krijgen chemotherapie vóór de operatie.

Resultaten over 2019

Het aantal patiënten met neo-adjuvante therapie neemt geleidelijk toe (van 2.354 in 2016 naar 3.395 in 2019). Hierbij blijft het percentage patiënten dat binnen vijf weken start met de behandeling vrijwel gelijk. Dit varieert tussen 81% en 84%.

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie heeft enkele jaren geleden geconstateerd dat de chirurgische behandeling voor borstkanker zo ver ontwikkeld was, dat indicatoren voor dat onderwerp niet nuttig meer waren. Op de andere onderdelen was relatief minder zicht. Daarom is het toezicht gericht op de behandeling met cytostatica, celdodende middelen.