Niet  alle landen hebben dagelijkse informatie over de IC-bezetting. Terwijl deze informatie in de COVID-19-crisis superbelangrijk is! Want als het aantal patiënten stijgt, worden er maatregelen genomen. Daalt het aantal, dan kunnen deze weer worden versoepeld.

De intensive care richt zich op de opvang van patiënten bij wie tijdelijk één of meer vitale functies zijn uitgevallen. Ademhaling is bijvoorbeeld zo’n vitale functie, die overgenomen kan worden door beademing.

Opname op de intensive care is een intensieve fase in de zorg voor een patiënt, en ook vaak een risicovolle fase. Het is daarom een belangrijk onderwerp voor een risicogestuurde inspectie.

IC-gegevens en COVID-19
Het is een niet meer weg te denken beeld in de Nederlandse journaals en persconferenties: ‘Op 18 november lagen er 578 patiënten op de intensive care, 26 minder dan de dag daarvoor.’

Stichting NICE levert gegevens over bezetting in ziekenhuizen en op de IC's

De gegevens worden breed gedeeld en zijn elke middag rond hetzelfde tijdstip beschikbaar. Er is vrijwel nooit storing en het soort informatie is elke dag hetzelfde. Sinds enige tijd komen ook de bezettingscijfers van de ziekenhuizen uit dezelfde bron, stichting NICE. Als het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt worden er maatregelen genomen. Daalt het aantal, dan kunnen ze weer worden versoepeld. Kortom deze gegevens zijn maatschappelijk relevant. De coronapandemie veroorzaakt wereldwijd problemen in de zorg en de maatschappij. Niet alle landen hebben dagelijkse informatie over de IC-bezetting.

De indicatoren over intensive care in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’