Als ondervoeding vroeg wordt gesignaleerd, kan een patiënt sneller herstellen. Wordt een delirium op tijd behandeld, dan kunnen complicaties worden voorkomen. Als pijn als signaal van problemen wordt herkend, kunnen complicaties op tijd ontdekt worden. En als vrijheidsbeperkende interventies juist worden gebruikt, kan dit stress en psychisch lijden verminderen.

De gegevens van de indicatoren over de zorg zijn belangrijk. Nóg belangrijker is de uitleg van die gegevens door het ziekenhuis zelf. Een aantal ziekenhuizen geeft toelichtingen die goed laten zien hoe zij hun eigen gegevens uitleggen. En ook hoe ze verbetermaatregelen instellen om hun resultaten te verbeteren. 

De indicatoren over zorg in dit magazine zijn: 

In 72 ziekenhuizen vindt er cyclisch, met een frequentie van tenminste iedere vijf jaar, theoretische en/of praktische scholing plaats op het thema VBI voor gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen niveau drie of hoger plaats. Het voornaamste verschil is dat de ziekenhuizen die in 2018 alleen praktisch onderwijs aanboden, nu aangeven geen scholingsprogramma te hebben en dit in 2020 verplicht gaan stellen.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’