De medisch specialistische zorg (MSZ) is veel in het nieuws geweest. Op het moment van publicatie van ‘Het resultaat telt (HRT)’ zitten we middenin de coronapandemie en staat de zorg onder grote druk. Het belang van goede zorg is zichtbaarder dan ooit. Ontwikkelingen gaan snel en ziekenhuizen en klinieken tonen zich flexibel en creatief.

Zorgprofessionals werken aan zorgverbetering

De sector van MSZ werkt al decennia aan verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zij houden gegevens bij om hun zorg te verbeteren. Ziekenhuizen en particuliere klinieken analyseren en interpreteren deze gegevens om hiervan te leren en verder te verbeteren.

Gegevensanalyse fundament onder zorgverbetering

Deze publicatie toont aan dat gegevensanalyse een uitstekende basis biedt voor zorgverbetering. Het HRT laat zien hoe intensive cares (IC) de nationale intensive care evaluatie (NICE) hebben opgebouwd voor hun eigen kwaliteitsverbetering. Hetzelfde systeem dat in de afgelopen maanden betrouwbare data leverde voor de bezetting van de IC. Het laat ook zien dat het aantal complicaties bij darmoperaties spectaculair daalde. Ziekenhuizen laten in hun analyses beter dan ooit zien dat zij in staat zijn lessen te trekken uit eigen gegevens. En die lessen te gebruiken om verbeteringen aan te brengen. Wetenschappelijke verenigingen van bijvoorbeeld de cardiologen en de keel-, neus- en oorartsen laten zien dat dit ook voor hele beroepsgroepen geldt.

Naar verbeterdoelen in plaats van indicatoren

Zorgaanbieders en zorgprofessionals laten zien dat zij leren en verbeteren. Dit geeft het vertrouwen dat de basisset MSZ naar een volgende fase kan. Tot en met 2020 bestond het systeem uit scherp omschreven indicatoren. Deze waren ontwikkeld door en afgesproken met de wetenschappelijke verenigingen van zorgprofessionals. Zij rapporteerden de gegevens samen met een steeds belangrijker wordende toelichting en analyse. Deze gegevens werden geanalyseerd door IGJ. Vervolgens stuurde IGJ begin november 2020 een reactie naar ziekenhuizen en particuliere klinieken. Deze reactie konden zorgaanbieders en zorgprofessionals gebruiken om te kijken waar zij hun zorg konden verbeteren. Dit systeem van indicatoren gaat veranderen naar een systeem van verbeterdoelen.

Rapportage over verbeterdoelen met zelfgekozen gegevens

In de nieuwe werkwijze is niet langer vooraf bepaald welke gegevens ziekenhuizen gebruiken voor hun analyse. Met alle partijen zijn wel onderwerpen – verbeterdoelen – omschreven. Hierover rapporteert het ziekenhuis op basis van gegevens die het ziekenhuis zelf kan kiezen. Verbeterdoelen zijn gebaseerd op de plan-do-check-act cyclus. Over 2020 zijn daar al twee voorbeelden van ingevoerd: de continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten en het preoperatief voedingsbeleid bij kinderen. Over 2021 de volgende drie onderwerpen: realiseren van een optimaal antistollingsbeleid in de zorginstelling, realiseren van een optimaal pijnbeleid in de zorginstelling en voorkomen van letsel en functieverlies bij (kwetsbare) ouderen ten gevolge van een val. De rest van de indicatoren zal zo snel mogelijk worden omgezet. Hiervoor gebruiken we de ervaring met het maken en gebruiken van deze verbeterdoelen.

IGJ doet hiermee een stap terug. De resultaten van de afgelopen jaren geven zoveel vertrouwen, dat wij deze stap kunnen zetten.

Gedetailleerde feedback aan zorginstellingen en een publicatie voor breder publiek

De publicatie over 2019 bestaat uit twee delen. Een gedetailleerde feedback aan de ziekenhuizen en klinieken en deze publicatie voor een breder publiek. Lezers die behoefte hebben aan meer detail kunnen de gedetailleerde publicatie hier vinden. In deze publieksversie zijn geen namen van instellingen opgenomen. Ook omdat dit een prestatie van de hele sector is. Als er toch behoefte mocht bestaan aan informatie over een specifiek ziekenhuis is dit te vinden in de feedback. Alle gegevens waarop deze publicatie is gebaseerd zijn publiek toegankelijk. Vaak publiceren de individuele ziekenhuizen deze gegevens ook.

Utrecht februari 2021