Heroperaties bij een heupfractuur

  • Operatief proces > 1.3 Traumatologische en orthopedische chirurgie > 1.3.1 Indicator Heroperaties bij een heupfractuur.

Ziekenhuizen met de hoogste percentages heroperaties opereren in verhouding weinig heupfracturen

De indicator Heroperaties bij een heupfractuur zegt iets over de kwaliteit van zorg aan patiënten met een gebroken heup.

De indicator is onderverdeeld in heroperaties na verschillende ingrepen:

  • een pen aanbrengen in de heup (interne fixatie); 
  • een heupimplantaat plaatsen (endoprothese); 
  • een breuk in de verdikking van het heupgewricht herstellen (pertrochantere fractuur).

Alle heroperaties binnen één verslagjaar worden meegeteld, ook als de primaire ingreep vóór het verslagjaar werd uitgevoerd.

Het doel van deze indicator is bevorderen van de kwaliteit van ingrepen na een gebroken heup.

Resultaten over 2019

In vergelijking met de vorige verslagjaren zijn er landelijk geen grote opvallende verschillen in het aantal heroperaties na een heupfractuur. Er is wel een duidelijke regionale clustering in ziekenhuizen met een hoog percentage heroperaties bij een heupfractuur. Van de ziekenhuizen met het hoogste aantal heroperaties, staan 6 van de 7 in Noordoost-Nederland. De ziekenhuizen met de hoogste percentages heroperaties opereren in verhouding weinig heupfracturen.

Waar letten wij als inspectie op?

Patiënten met een heupfractuur hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de kans groter dat een patiënt binnen een jaar overlijdt. De kwaliteit van de zorg voor deze patiënten is dan ook belangrijk. Bij onvoldoende onderzoek van de eigen uitkomsten blijven problemen binnen de kwaliteit van zorg mogelijk langer bestaan. 

Een heroperatie van een gebroken heup is een operatie aan hetzelfde gewricht, binnen 60 dagen na de eerste ingreep. Het doel hiervan is behandeling van een complicatie van de eerste ingreep.

Bij een heroperatie hoort ook het terugzetten van een heupprothese die uit de kom is geraakt.