Gebruik kinderprotocollen bij CT-onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s bij kinderen

  • Kwetsbare groepen > 17.4 Stralingsbelasting bij kinderen > 17.4.1 Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s bij kinderen.

Het aantal onderzoeken met röntgenstraling is sterk toegenomen. Blootstelling aan deze straling levert bij kinderen extra risico op, omdat zij meer sneldelend weefsel hebben en een langere levensverwachting. Zogenoemde kinderprotocollen zorgen dat zij aan minder straling worden blootgesteld (stralingsbescherming).

Resultaten over 2019

In alle 79 ziekenhuizen waar kinderen CT-scanonderzoek, doorlichtingsonderzoek en/of röntgenfoto’s krijgen, worden altijd kinderprotocollen gebruikt.

Alle ziekenhuizen gebruiken instellingen voor radiologisch onderzoek die aan kinderen zijn aangepast. Deze indicator heeft zijn doel volledig bereikt en wordt gestopt. Een mooi resultaat.