Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelden in 2014 de indicator voor het vaste aanspreekpunt in de oncologische keten. Vervolgstap zou zijn één contactpersoon die ook coördineert tijdens verschillende behandelingen in verschillende zorgfasen. Mogelijk is dit vanaf 2023 een verbeterdoel.

De behandeling van kanker is vaak riskant. Het doel is om zieke cellen te doden en gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen. De behandelmogelijkheden hiervoor, zijn afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld de plaats van de tumor, de uitbreiding en het soort cellen. De behandeling van deze ziekten die ook nog eens veel voorkomen is complex. Daarom is dit een aandachtspunt van de inspectie.

De indicatoren over oncologie in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’