Reumatologie praktijk

  • Bewegingsapparaat > 11.1 Reumatologie praktijk > 11.1.1 Indicator Reumatologie praktijk.

Veel specialismen hebben minimumnormen voor de omvang van een vakgroep. Kleine vakgroepen zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat vervanging bij ziekte moeilijk is en overleg tussen collega’s over complexe patiënten lastig te organiseren is. Ook is de onderlinge kwaliteitsbewaking niet eenvoudig, omdat er maar weinig collega’s zijn om mee te vergelijken.

Dit probleem is moeilijker op te lossen als er weinig specialisten zijn in een vak, terwijl er op veel plaatsen vraag is naar hun specifieke kennis en ervaring. Instellingen die niet voldoen aan minimumnormen, mogen deze zorg na een bepaalde tijd niet (meer) leveren. Dit kan inhouden dat deze zorg uit een instelling verdwijnt.

Resultaten over 2019

In 2019 zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen geen solistisch werkende reumatologen meer. Daarmee voldoen alle ziekenhuizen nu aan deze norm. 

Waar letten wij als inspectie op?

Er is een indicator voor de zorg voor patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat.

De indicator vraagt naar het aantal reumatologen en de omvang van de aanstelling. Het doel daarvan is het waarborgen van minimumvoorwaarden voor dagelijkse intercollegiale kwaliteitsborging. Daarom wordt niet alleen naar het aantal specialisten gevraagd, maar ook naar de tijd dat zij aanwezig zijn.