Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd

  • Spijsverteringssysteem > 14.1 Endoscopische verrichtingen > 14.1.3 Indicator Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd.

Binnen de landelijke registratie van ERCP's kunnen ziekenhuizen ook registreren in hoeverre het beoogde doel wordt bereikt. Dit gebeurt door te kijken of de procedure is geslaagd. 

De norm is dat in 80% van de gevallen de procedure is geslaagd. Dit heet een ‘succes rate’ van 80%. Elke arts die ERCP’s uitvoert, kan zien wat de ‘succes rate’ is.

De indicator vraagt naar een som van alle ‘succes rates’, gedeeld door het aantal artsen die ERCP’s uitvoeren. Dit levert dan een gemiddelde ‘succes rate’ per ziekenhuis op.

Resultaten over 2019

Het succespercentage verbetert jaarlijks, maar met stapjes van 1% per jaar. Het gemiddelde succespercentage in 2019 was 89,5%. Ook de grens voor achterblijvers (<P10) verbetert met 1,5% per jaar en is in 2019 84,1%. Ook deze indicator vervalt na 2020.

Waar letten wij als inspectie op?

Hoe vaak is het vooraf gestelde doel ‘de procedurele intentie’ bereikt? Een ERCP is een complexe handeling waarvoor kennis nodig is. Daarom maken ziekenhuizen openbaar hoe vaak het lukt om deze handeling goed uit te voeren.