Onverwacht lange opnameduur

  • Onverwacht lange opnameduur en heropnamen > 20.1 Onverwacht lange opnameduur > 20.1.1 Indicator Onverwacht lange opnameduur.

De indicator OLO geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten aan dat een opnameduur heeft die meer dan 50% langer is dan verwacht.

Bij de berekening van de verwachte opnameduur wordt rekening gehouden met:

  • de hoofddiagnose;
  • een eventuele hoofdverrichting;
  • de leeftijd van de patiënt.

Om het onverwacht lange opnameduur (OLO) percentage te berekenen is het landelijk totaal aantal OLO-opnamen afgezet tegen het landelijk totaal aantal opnamen. Het gewogen landelijk gemiddelde OLO percentage was 15,3%. Dit betekent dat 15,3% van de opnamen in Nederlandse ziekenhuizen onverwacht langer duurt dan van te voren was ingeschat. 

Waar letten wij als inspectie op?

Als de zorg niet optimaal is bestaat de kans op ongewenst uitkomsten. Dit kan leiden tot een hoger percentage OLO. Een hoog percentage OLO kan wijzen op een verminderde patiëntveiligheid.