Er blijven verschillen tussen ziekenhuizen in het percentage spontane bevallingen. Onduidelijk blijft hoe die verschillen komen. Ook zijn er problemen met het goed aanleveren van de resultaten. Daarom kiest de beroepsgroep voor een ander thema in de geboortezorg, namelijk overmatig bloedverlies tijdens de bevalling. Ook wordt doorgewerkt aan de verbetering van het percentage spontane bevallingen. De beroepsgroep ontwikkelt een digitale verbetertool. De beroepsgroep beoordeelt of dit inderdaad tot verbetering leidt.

Het doel van de verloskundige zorg (perinatale zorg) is een zo goed en veilig mogelijke uitkomst voor moeder en kind. Een bevalling met een vacuümpomp of een keizersnede is soms noodzakelijk, maar het verhoogt het risico op ziekte of sterfte bij moeder en kind. Daarom is het belangrijk dat de noodzaak om in te grijpen waar mogelijk voorkómen wordt.

De uitkomst voor moeder en kind moet optimaal zijn. Daarom moeten de verloskundig hulpverleners steeds de afweging maken of een spontaan beloop van de bevalling afgewacht kan worden of niet. 

Omdat zowel een keizersnede als een bevalling met een vacuümpomp ook risico’s voor moeder en kind met zich meebrengen, moet de verloskundig hulpverlener steeds de afweging maken welke risico’s aanvaardbaar zijn in de fase van de bevalling. 

De indicator over perinatale zorg in dit magazine is: 

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’