Heropnamen

  • Onverwacht lange opnameduur en heropnamen > 20.2 Heropnamen > 20.2.1 Indicator Heropnamen.

De indicator Heropnamen geeft het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis gedeeld door het verwachte aantal heropnamen weer. 

Het verwachte aantal heropnamen is berekend aan de hand van de landelijke cijfers van het voorafgaande jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • de leeftijd; 
  • het geslacht; 
  • de sociaaleconomische status; 
  • de zwaarte van de hoofddiagnose; 
  • de nevendiagnosen; 
  • de urgentie van de opname (gepland of spoed); 
  • de herkomst; 
  • het jaar van ontslag; 
  • de maand van opname.

De heropnamenratio van een ziekenhuis wordt berekend door het werkelijke aantal heropnamen af te zetten tegen het verwachte aantal heropnamen. 26 Nederlandse ziekenhuizen hebben een heropnameratio van meer dan 100. Dat betekent dat het werkelijke aantal heropnamen hoger is dan het verwachte aantal heropnamen. 

Waar letten wij als inspectie op?

We spreken van een heropname als een patiënt binnen dertig dagen na ontslag (niet gepland) opnieuw wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een heropname kan wijzen op minder goede zorg. Als een ziekenhuis veel niet geplande heropnames heeft kan dit wijzen op een verminderde patiëntveiligheid.