In het jaar van de COVID-19-pandemie heeft het belang van goede zorg voor patiënten met een infectie weinig toelichting nodig. Het is daarbij goed om te bedenken dat andere infectieziekten, hoewel vaak gelukkig minder besmettelijk, nog gevaarlijker kunnen zijn voor de patiënten die het treft. Een sepsis is een zeer ernstige en vaak dodelijke complicatie in de zorg voor kwetsbare patiënten.

Infecties zijn vaak de oorzaak van complicaties bij patiënten die behandelingen in een instelling ondergaan. Registreren, onderzoeken en rapporteren (surveillance) kan het percentage infecties verminderen. Als een instelling inzicht krijgt in het aantal en de soort infecties, kan zij haar preventiebeleid evalueren en bepalen waar verbeteracties mogelijk of nodig zijn. Daarom speelt infectiepreventie een belangrijke rol bij het inrichten van een veilig zorgproces.

Bij het voorkómen van infecties spelen passende maatregelen op het gebied van infectiepreventie een rol. Veel ziekenhuizen hebben een gericht beleid om ziekenhuisinfecties te verminderen. Surveillance van ziekenhuisinfecties maakt deel uit van dit beleid.

De indicatoren over infectieziekten in dit magazine zijn: 

Snel reageren van groot belang

Vrijwel alle indicatoren over sepsis gaan over de snelle opsporing en herkenning van sepsis. Vervolgens kan die infectie snel breed en later gericht behandeld worden. Het is positief dat deze nieuwe set indicatoren bij de meerderheid van de ziekenhuizen goede resultaten laten zien. Ook voor het deel van de indicatoren die niet verplicht waren.

Meer informatie

Basisset 2019
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2019 staan de indicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2019. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling indicatoren 'Het resultaat telt 2019’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018
In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk: Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.