Staphylococcus aureus bacteriëmie

  • 12.3.1 Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar.
  • 12.3.2 Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met antimocrobiele therapie.

Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar

Staphyloccocus aureus is een belangrijke verwekker van zowel ziekenhuisinfecties als infecties die zijn opgelopen buiten het ziekenhuis. 

Een infectie met Staphyloccocus aureus kan leiden tot endocarditis (ontsteking van het hart) en osteomyelitis (ontsteking van bot/beenmerg), waarbij veel patiënten kunnen overlijden. Het is belangrijk om de ernst van de infectie te onderzoeken en de behandeling hier op af te stemmen.

Resultaten over 2019

Op 2 ziekenhuizen na hebben alle instellingen gegevens over deze indicator. De 75 instellingen die gegevens leveren over de snelheid van het informeren van de hoofdbehandelaar, maken duidelijk dat dit een actie is waar zij hoge prioriteit aan geven. 72 ziekenhuizen kunnen het moment van de eerste diagnose goed uit het systeem halen en 100% documenteert het contact met de hoofdbehandelaar.

Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiële therapie

Deze indicator geeft aan of bij het vaststellen van een infectie met de Staphyloccocus aureus binnen 24 uur met gerichte behandeling is begonnen.

Het snel starten van gerichte antimicrobiële therapie is een belangrijk onderdeel in de kwaliteit van zorg bij patiënten met Staphyloccocus aureus bacteriëmie. Dit verkleint het risico op complicaties en overlijden.
 

Resultaten over 2019

Er is een aanzienlijk verschil per ziekenhuis in het aantal patiënten bij wie een Staphyloccocus aureus in de bloedkweek is aangetoond. Gemiddeld wordt bij meer dan 98% van de patiënten binnen 24 uur na de kweekuitslag de behandeling gericht op basis van de kweekuitslagen.

De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn klein. De grens voor het stellen van vragen door de inspectie ligt bij 96%, wat erg hoog is voor een nieuwe indicator.

Waar letten wij als inspectie op?

Een Staphylococcus aureus bacteriëmie houdt in dat een gevaarlijke bacterie is doorgedrongen in het bloed en zich verspreidt in het lichaam. Daarom wordt bloed afgenomen en onderzocht of bacteriën in het bloed gekweekt kunnen worden (bloedkweek). Als dat lukt moet de behandelaar snel op de hoogte gesteld worden.

Bij de gekweekte bacteriën wordt vervolgens onderzocht voor welke antibiotica zij deze bacteriën gevoelig zijn. Als blijkt dat de altijd al gestarte antibiotica niet voldoende passend zijn voor de gevonden bacterie moet de behandeling worden aangepast.