Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie

  • Spijsverteringssysteem > 14.1 Endoscopische verrichtingen > 14.1.2 Indicator Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie.

Een ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie) is een kijkonderzoek van de galwegen. Bij een ERCP kunnen complicaties optreden, zoals een infectie of bloeding. 

Soms is een ERCP niet voldoende en moet onderzoek herhaald worden.

Een landelijke registratie is belangrijk om de uitkomsten van de ERCP goed te analyseren en mogelijke verbeteringen in te zetten.

Resultaten over 2019

De uitslagen voor deelname aan de landelijke registratie over 2019 volgen net als in 2018 de langjarige trend. Ze zijn met 3% verbeterd ten opzichte van 2017 en 2018 tot 97,7%.

De grens voor achterblijvers (< P10) schoof elk jaar met 10% omhoog tot 93,1% in 2019. De ziekenhuizen die hierbij achterblijven geven een duidelijke toelichting. Deze indicator heeft hiermee zijn doelstelling bereikt en kan daarom na 2020 vervallen.

Waar letten wij als inspectie op?

Volledige informatie over de kwaliteit van de ERCP voor leren en verbeteren. Dankzij een goede registratie kan een instelling tijdig zien of er problemen zijn met de kwaliteit van de zorg. Uitspraken over de ernst van de problemen zijn meestal alleen mogelijk als de registratie ook goed is ingevuld.