Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA

  • Oncologie > 9.3 Longkanker > 9.3.1 Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA.

De diagnostiek en behandeling van patiënten met (een verdenking op) longkanker is multidisciplinair, waarbij de longarts de regievoerder in de zorgketen is. De laatste jaren heeft er een aanzienlijke concentratie plaatsgevonden van de chirurgische behandeling van longkanker en heeft radiotherapie een belangrijke plaats in de behandeling van longkanker. De zorgketen voor longkankerpatiënten is hiermee complexer geworden. Daarom is een goede samenwerking tussen de behandelaars binnen die keten en bewaking van de kwaliteit van de geleverde zorg essentieel.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren is meer inzicht noodzakelijk in de factoren die leiden tot (on)gewenste uitkomsten van zorg. Dit is een doel van diverse landelijke registraties, zoals de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA). 

De DLCA stelt elk ziekenhuis in Nederland in staat kwaliteitsgegevens over de behandeling van longkankerpatiënten landelijk
te registreren. Behalve informatie over de uitkomsten van de behandeling voor longcarcinoom, geeft dit ook gedetailleerde informatie over de kwaliteit van het zorgproces. Het is hierbij de bedoeling dat geïndividualiseerde kwaliteitsinformatie wordt gebruikt om lokaal de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar daarnaast ook het functioneren van de zorgketen te optimaliseren.

Resultaten over 2019

In 75 ziekenhuizen in Nederland worden patiënten gediagnosticeerd met en/of behandeld aan een primair niet-kleincellig longcarcinoom. 25 instellingen bestralen en 44  instellingen opereren patiënten met longkanker. De ziekenhuizen met een bestralingsafdeling doen vrijwel altijd ook chirurgische behandelingen.

In 2019 was het aantal patiënten met een primair niet-kleincellig longcarcinoom 11.672. Dit aantal is constant over de afgelopen vier verslagjaren. De indicatoren voor de drie verschillende registraties hebben hun doel bereikt en worden na 2020 gestopt. Deelname is voldoende. 

Waar letten wij als inspectie op?

De behandeling van een patiënt met longkanker bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Het is daarbij belangrijk dat deze delen gezamenlijk worden geëvalueerd. 

Bij de behandeling van longkanker zijn veel verschillende zorgprofessionals betrokken. Het is een ingewikkeld proces waarbij samenwerking erg belangrijk is. Longkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker. Een landelijke registratie geeft meer inzicht in factoren die zorgen voor (on)gewenste uitkomsten. 

Ziekenhuizen kunnen in de landelijke kwaliteitsregistratie hun resultaten vergelijken met andere ziekenhuizen. Waar nodig kunnen ze zo de zorg verbeteren.