Screening ondervoeding geriatrische patiënten

  • Kwetsbare groepen > 17.1 Ondervoeding geriatrische patiënten > 17.1.1 Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten.

Bij oudere patiënten die te maken hebben met twee of meer ziekten en beperkingen is ondervoeding een veelvoorkomend probleem met mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Met tijdige screening is veel te voorkomen.

Een eerste stap om ondervoeding bij geriatrische patiënten aan te pakken is het screenen van iedere nieuwe geriatrische patiënt die voor het eerst een polikliniek bezoekt. Het doel van deze indicator is dan ook om ondervoeding bij deze patiënten terug te dringen door vroege herkenning. Zo kan op tijd een gepaste behandeling van ondervoeding ingezet worden.

Resultaten over 2019

Alle ziekenhuizen in Nederland, op één na, hebben een polikliniek geriatrie. Op dit moment verbeteren de resultaten nog wel, maar vrijwel alleen bij de ziekenhuizen met het laagste percentage. 90% van de patiënten worden gescreend. De indicator stopt daarom.