Carotischirurgie

  • Hart en vaten > 10.3 Carotischirurgie > 10.3.1 Indicator Tijd tot carotisendarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct.
  • Hart en vaten > 10.3 Carotischirurgie > 10.3.2 Indicator Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotisendarteriëctomie.

Het verschil tussen doorverwezen patiënten met een TIA/herseninfarct en ‘eigen’ patiënten die in één instelling zijn behandeld, is veel kleiner geworden, zonder dat de eigen patiënten daar onder leden.

Heeft een patiënt een herseninfarct of een bloedvatafsluiting van het netvlies van het oog gekregen in de afgelopen zes maanden, dan kan de oorzaak van deze afsluiting te vinden zijn in de grote halsslagaders. 

Als door een vernauwing de halsslagaders voor meer dan 70 procent afgesloten zijn, noemen we dit een ‘symptomatische’ afsluiting. Deze afsluiting gaf immers al symptomen, namelijk een herseninfarct of een bloedvatafsluiting van het netvlies. Dit is een reden voor een behandeling.

Het moment waarop een halsslagaderoperatie wordt uitgevoerd is belangrijk om een nieuw herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies te voorkomen.

Er zijn twee indicatoren:

  1. Tijd tot carotis-endarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct.
  2. Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotis-endarteriëctomie.

De indicatoren Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct en Percentages complicaties zijn gebaseerd op de richtlijn Behandelinterval na TIA of herseninfarct onder regie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Tijd tot carotis-endarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Het doel van deze indicator is de tijd te verkorten tussen de symptomen van een vernauwing van de halsslagader en de operatie. Dit vermindert de kans op complicaties. De verwijzing uit een ander ziekenhuis is de belangrijkste reden voor een te lange tijd tussen klacht en operatie. Daarom is de indicator in 2 delen gesplitst:

  • Patiënten bij wie de diagnostiek en de behandeling geheel in het eigen ziekenhuis is uitgevoerd;
  • Patiënten die uit een ander ziekenhuis zijn doorverwezen voor operatie.

Resultaten over 2019

Er is een duidelijk verschil in de resultaten tussen 2019 en 2018. Het verschil tussen doorverwezen patiënten met een TIA/herseninfarct en ‘eigen’ patiënten die in één instelling zijn behandeld, is veel kleiner geworden, zonder dat de eigen patiënten daar onder leden.

Waar letten wij als inspectie op?

Tijdigheid van een preventieve operatie: als een patiënt een TIA krijgt door een afwijking in de halsslagader (carotis), dan moet hij binnen een bepaald tijdsinterval worden geopereerd. Patiënten die zijn doorverwezen, zijn in het verleden vaker verlaat geopereerd dan patiënten die de hele behandeling in een ziekenhuis kregen. Daarom worden deze twee groepen apart bekeken. 

Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotis-endarteriëctomie

Het doel van deze indicator is vermindering van het complicatierisico na een halsslagaderoperatie. 
 

Resultaten over 2019

Het percentage patiënten die carotis-endarteriëctomie ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose en die binnen 30 dagen hierna een herseninfarct of hersenbloeding doormaken of overlijden is verminderd. Het verminderde van 3,7% in 2016 naar 2,6% in 2019. Dit percentage is iets hoger dan 2018 (2,1%), maar de grote verbetering tussen 2017 en 2018 wordt hiermee bevestigd.

Waar letten wij als inspectie op?

Bij patiënten die worden geopereerd vanwege een afwijking in de halsslagader (carotis), zijn complicaties in de hersenen een risico. Daarom is hier een aparte indicator voor.

Carotischirurgie (halsslagaderoperatie)

Heeft een patiënt een herseninfarct (een bloedstolsel dat een bloedvat in de hersenen afsluit) of een bloedvatafsluiting van het netvlies van het oog gekregen in de afgelopen zes maanden, dan kan de oorzaak van deze afsluiting te vinden zijn in de grote halsslagaders.

Als door een vernauwing de halsslagaders voor meer dan 70 procent afgesloten zijn, noemen we dit een ‘symptomatische’ afsluiting. Deze afsluiting gaf immers al symptomen, namelijk een herseninfarct of een bloedvatafsluiting van het netvlies. Dit is een reden voor een behandeling.

Het moment waarop een halsslagaderoperatie wordt uitgevoerd is belangrijk om een nieuw herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies te voorkomen. Een operatie van de halsslagader blijkt het meest effectief te zijn wanneer deze wordt uitgevoerd binnen 14 dagen na het ontstaan van het herseninfarct of bloedvatafsluiting van het netvlies (nadat de acute klachten zijn gestabiliseerd).