Palliatieve radiotherapie botmetastasen

  • Oncologie > 9.5 Botmetastasen > 9.5.1 Indicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen.

Behandeling van (pijnlijke) botmetastasen is een belangrijk onderdeel van de (palliatieve) radiotherapie. Voor de kwaliteit van leven van de patiënt is het van belang dat de behandeling binnen korte tijd na aanmelding plaatsvindt.

Bij palliatie staat de kwaliteit van leven voorop. Pijnklachten door botmetastasen kunnen vaak goed gepallieerd worden met radiotherapie. Dit gaat in het algemeen om 1 of 2 bestralingen of een korte serie. Bij ongeveer 20% van alle verwijzingen voor radiotherapie gaat het om botmetastasen.

De norm is dat 80% van de patiënten binnen 7 dagen na aanmelding wordt behandeld. De overige 20% moet binnen 10 dagen worden behandeld.

De  indicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen moet inzichtelijk maken in hoeverre aan deze norm wordt voldaan.

Resultaten over 2019

Het voornaamste verschil tussen de gegevens over 2018 en 2019 zijn de duidelijke toelichtingen bij de gegevens.  Vooral bij de instellingen met redelijk tot goede resultaten. Veel meer instellingen geven inzicht in de populatie en de verdeling. Enkele ziekenhuizen zijn zelf niet tevreden over hun resultaten en laten dat ook zien, inclusief maatregelen.

Waar letten wij als inspectie op?

Als patiënten niet meer kunnen genezen, moeten de  gevolgen van de ziekte zo goed mogelijk worden opgevangen. De inspectie kijkt of patiënten snel genoeg geholpen worden als zij een uitgezaaide tumor in het bot hebben. Doel daarvan is botbreuken voorkomen.

Voor de kwaliteit van leven is het belangrijk dat pijnklachten bij botuitzaaiingen zo snel mogelijk worden verminderd. Dit is een vorm van palliatieve zorg: ondersteunende behandeling die is gericht op de bestrijding van pijn, zoals in dit geval door bestraling.