Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten 

  • Algemeen kwaliteitsbeleid > 18.1 Functioneren medisch specialisten > 18.1.2 Indicator Regeling mogelijk disfunctioneren zorgverleners.

De indicator Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten laat zien of de procedure voor het disfunctioneren van medisch specialisten aanwezig is in een ziekenhuis. Maar ook elke keer dat er disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed, is het de norm dat de procedure wordt gebruikt.

Resultaten over 2019

Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist. In het geval van mogelijk disfunctioneren van een medisch specialist is het belangrijk om een eenduidige procedure te volgen.

Waar letten wij als inspectie op?

Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij worden behandeld door een deskundig medisch specialist. Het kan gebeuren dat een medisch specialist niet naar behoren functioneert. Een medisch specialist verleent dan onverantwoorde zorg. Patiënten mogen niet behandeld worden door zorgverleners die zó disfunctioneren dat er onverantwoorde zorg wordt verleend. Hiervoor is een regeling. Deze regeling moet worden toegepast op het moment dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed.