Doorlooptijd IAT

  • Hart en vaten > 10.6 Doorlooptijd IAT > 10.6.1 Indicator Doorlooptijd IAT.

Doorlooptijd intra-arteriële therapie (IAT) is een nieuwe indicator. IAT is een behandeling waarbij geprobeerd wordt het bloedstolsel uit het bloedvat te halen. De uitslagen zijn in de huidige vorm zonder eigen analyse van het ziekenhuis niet te duiden.

Omdat de indicator Doorlooptijd intra-arteriële therapie (IAT) een nieuwe indicatoris, zijn de uitslagen in de huidige vorm zonder eigen analyse van het ziekenhuis niet te duiden.

Waar letten wij als inspectie op?

Als een patiënt een herseninfarct krijgt, moet deze tijdig behandeld worden. Daar zijn twee methoden voor: 

  1. met een medicament (intraveneuze trombolyse IVT, indicator tot 2013) en 
  2. met een catheter in de slagader (intra-arteriële therapie IAT). Deze laatste methode is relatief nieuw en wordt uitgevoerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. De behandeling moet worden uitgevoerd voordat te veel hersencellen zijn afgestorven. Daarom wordt gekeken naar de tijd tussen binnenkomst in het eerste ziekenhuis en de start van de behandeling.